Wizualizacja przekroju ściany

Opis/Klient

Wizualizacja 3D przedstawiająca poszczególne warstwy ściany dla klienta zajmującego się stawianiem domów.